Kontrola technického stavu kotle na tuhá paliva (revize)

Do 31. 12. 2016 mají všichni vlastníci kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW povinnost provést kontrolu technického stavu kotle technikem proškoleným výrobcem kotle s patřičným oprávněním. Hlavními záměry tohoto zákona je jednak omezit spalování odpadků a nepovolených paliv v kotlích a jednak jakási osvěta, jak lépe a ekologičtěji topit tuhými palivy.

První záměr je diskutabilní neboť „čmoudil“, jak jej popisuje ministr životního prostředí revizi bez problému dostane, pokud si řádně vyčistí kotel a odpadky/nepovolené palivo před návštěvou oprávněného technika schová.

Druhý záměr je zase závislý na odborné úrovni technika, takže spolehlivější volbou je nasměrovat uživatele kotle na webové stránky „profíka“: http://vec.vsb.cz/smokeman

Bohužel úředníci chtějí „lejstro“ a zda uživatel kotle zná „smokemanovo desatero“ je jim jedno.

Na začátku listopadu 2016 prezident M. Zeman podepsal novelu zákona o ochraně životního prostředí, který dal úředníkům o mnoho větší páku na boj proti čmoudilům a to přímý vstup do kotelny (nejdříve musí přijít upozornění). Pokud se bude tato novela uplatňovat, tak revize kotlů pozbydou smyslu a zdravý rozum by kázal tuto povinnost zrušit, ale víme jak to chodí.

V průběhu listopadu a prosince budu oslovovat naše instalace kotlů BENEKOV a případné další kotelny s těmito informacemi. Budu zde dále aktualizovat trasy v jednotlivých dnech, kdy se do ceny revize nebude počítat cestovné u uživatelů z obcí a měst poblíž tras. Cena revize je 1.200,- včetně 21% DPH. Cena za cestovné je:
– Bolatice, Borová, Chuchelná, Kobeřice, Štěpánkovice, Kravaře, Dolní Benešov zdarma
– do 10km z Bolatic 121 Kč včetně DPH
– do 15km z Bolatic 181 Kč včetně DPH
– do 20km z Bolatic 242 Kč včetně DPH
– do 25km z Bolatic 362 Kč včetně DPH
– do 30km z Bolatic 484 Kč včetně DPH
– nad 30km z Bolatic individálně

Uživatelé kotlů, kteří již kontrolu kotlů absolvovali a dosud neobdrželi doklad o kontrole, bude tento doklad doručen většinou poštou do konce listopadu, děkuji za strpení, prioritou je stále teplo v domě namísto papírování.