BENEKOV C100

C 100 pohled 01automatický kotel na spalování uhlíC 100 pohled 03

Jmenovitý výkon 99 kW
Hmotnost 1320 kg
Obsah zásobníku paliva 500 l
Účinnost < 85 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 3
Příkon 347 W

        Přednosti kotle

  •  automatický provoz kotle
  •  mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
  •  jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
  •  nízké provozní náklady
  •  modulace tepelného výkonu v celém výkonovém rozsahu
  •  nízká emisní zátěž pro okolí
  •  3-tahová konstrukce kotlového tělesa zaručující vysokou účinnost
  •  kotel včetně kotlového tělesa lze rozložit na několik menších celků, což zjednodušuje jeho dopravu do kotelny a montáž
  • moderní design
  • řídící jednotka Siemens Climatix s ekvitermní regulací, možností řízení 2 topných okruhů a s možností napojení na vzdálený přístup přes internet..

       Provoz kotle

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu

       Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C100

Hmotnost kg 1320
Obsah vodního prostoru dm3 370
Průměr kouřovodu mm 250
Teplosměnná plocha kotle m2 11,2
Kapacita zásobníku paliva dm3 500
Rozměry kotle: š x h x v mm 1750x1682x2017
Rozměr plnícího otvoru zásobníku paliva mm 610×1196
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 3
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 1,5
∆ T = 20 K mbar 0,4
Hladina hluku dB < 65dB (A)
Komínový tah mbar 0,15 – 0,20
Přípojky kotle
– topná voda Js G 2”
– vratná voda Js G 2”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz   230 V TN-S
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 347
Elektrické krytí IP 20