BENEKOV C26p

 BENEKOV_C26_pohled_01automatický kotel na pelety 4. třídy o výkonu 25 kWBENEKOV_C26_pohled_03

Jmenovitý výkon 25 kW
Hmotnost 410 kg
Obsah zásobníku paliva 330 l
Účinnost < 89 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 38 W
SVT SVT4240

        Přednosti kotle

  • Kotel BENEKOV C26p lze použít pro vytápění rodinných domů, kancelářských budov a jiných objektů jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 25 kW.
  • Mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory.
  • Jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba.
  • Nízké provozní náklady.
  • Velmi nízká emisní zátěž pro okolí odpovídající 4. třídě dle ČSN EN 303-5:2013
  • 3 – tahová konstrukce výměníku zaručující vysokou účinnost.
  • Moderní design. Ve verzi economix základní výbava neobsahuje designové dveře kotlového tělesa.
  • Možnost výběru mezi řídící jednotkou Siemens Climatix a BENEKOV EM 250.
  • Řídící jednotka Siemens Climatix umožňuje ovládání 2 topných okruhů, má v základu ekvitermní regulaci a umožňuje ovládat kotel pomocí vzdáleného přístupu přes Internet. Tato řídící jednotka patří mezi špičku v celé Evropě.

       Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 10 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz obvykle po dobu 2 až 4 dnů.

Na jaře a na podzim je možno přikládat jednou za 3 až 7 dnů, v závislosti na požadované teplotě v objektu, použitém palivu atd.

Popel je nutno vynášet jednou za 2 až 4 týdny, v závislosti na kvalitě použitého paliva, intenzitě vytápění atd.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

       Možnosti zapojení

Pomocí řídící jednotky Siemens Climatix nebo v případě zapojení s jednotkou BENEKOV EM 250 pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy.

       Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C26p

Hmotnost kg 410
Obsah vodního prostoru dm3 89
Průměr kouřovodu mm 145
Teplosměnná plocha kotle m2 2,84
Kapacita zásobníku paliva dm3 330
Rozměry kotle: š x h x v mm 1279x1036x1490
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 600×340
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 4
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 16
∆ T = 20 K mbar 4
Hladina hluku dB < 46 +,- 3 dB (A)
Komínový tah mbar 0,15 – 0,20
Přípojky kotle
– topná voda Js G 1”
– vratná voda Js G 1”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz 230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 38
Elektrické krytí IP 20