BENEKOV C51

  BENEKOV_C51_ECONOMIX_Pohled_01____2013_09_21automatický kotel na uhlí 4. třídy o výkonu 49 kWBENEKOV_C51_ECONOMIX_Pohled_03____2013_09_21

Jmenovitý výkon 49 kW
Hmotnost 710 kg
Obsah zásobníku paliva 530 l
Účinnost < 91 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 69 W
SVT SVT4241

        Přednosti kotle

  • Kotel BENEKOV C51 lze použít pro vytápění větších objektů, kancelářských budov, obchodů, škol, atd. jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 49 kW. V případě instalace kaskády doporučujeme kombinaci maximálně 4 kotlů, přičemž lze dosáhnout výkonu cca 200 kW.
  • Mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory.
  • Jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba.
  • Nízké provozní náklady.
  • Velmi nízká emisní zátěž pro okolí odpovídající 4. třídě dle ČSN EN 303-5:2013
  • 3 – tahová konstrukce výměníku zaručující vysokou účinnost.
  • Moderní design. Ve verzi economix základní výbava neobsahuje designové dveře kotlového tělesa.
  • Možnost výběru mezi řídící jednotkou Siemens Climatix a BENEKOV EM 250.
  • Řídící jednotka Siemens Climatix umožňuje ovládání 2 topných okruhů, má v základu ekvitermní regulaci a umožňuje ovládat kotel pomocí vzdáleného přístupu přes Internet. Climatix umí ovládat až 4 kotle zapojené do kaskády.

       Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 15 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz po dobu 1 až 3 dny podle intenzity provozu, kvalitě použitého paliva apod. Na jaře a na podzim je možno přikládat jednou za 3 až 6 dnů, v závislosti na požadované teplotě v objektu a dalších faktorech. Popel je nutno vynášet obvykle jednou za 1 až 4 dny. Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

       Možnosti zapojení

Pomocí řídící jednotky Siemens Climatix nebo v případě zapojení s jednotkou BENEKOV EM 250 pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy.

       Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C51

Hmotnost kg 710
Obsah vodního prostoru dm3 175
Průměr kouřovodu mm 195
Teplosměnná plocha kotle m2 5,64
Kapacita zásobníku paliva dm3 530
Rozměry kotle: š x h x v mm 1599x1238x1610
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 700×417
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 4
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 8
∆ T = 20 K mbar 2
Hladina hluku dB < 46 +,- 3 dB (A)
Komínový tah mbar 0,20 – 0,25
Přípojky kotle
– topná voda Js G 6/4”
– vratná voda Js G 6/4”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz   230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 69
Elektrické krytí IP 20